AVÍS LEGAL

 1. Identitat del titular del lloc web.

De conformitat amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i el comerç electrònic, us informem que el propietari de GOURMETSOLIDARI.COM és FUNDACIÓ BADALONA CAPAÇ   (G-61468716)

Adreça:
C/ JULI GALVE BRUSSON 108-124 08918 BADALONA (Barcelona)

Correu electrònic: info@gourmetsolidari.com

 

 1. Condicions generals d’ús d’aquest lloc web

L’accés a aquest lloc web us dona la condició d’”usuari”, que implica l’acceptació expressa i sense reserves de les condicions generals que estiguin publicades a GOURMETSOLIDARI.COM  en el moment d’accedir a la Web. Per tant, l’usuari ha de llegir les presents condicions generals d’ús, en cadascuna de les ocasions en què es proposa accedir i, en el seu cas, utilitzar els serveis prestats a través d’aquesta web, ja que aquestes poden patir modificacions.

2.1. Objecte i àmbit d’aplicació

Les presents condicions generals d’ús regulen l’accés, navegació i ús de GOURMETSOLIDARI.COM   així com les responsabilitats derivades de la utilització dels seus continguts, textos, gràfics, dibuixos, dissenys, codis, programari, fotografies, música, vídeos, sons, bases de dades, imatges, expressions i informació, així com qualsevol altra creació protegida per les lleis nacionals i tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial.

2.2. Condicions d’accés i ús dels serveis

 •          En tot moment, l’usuari ha de fer un ús lícit dels serveis d’aquesta web, d’acord amb les presents condicions generals, així com les pràctiques generalment acceptades a Internet.
 •          L’usuari garanteix que tota la informació proporcionada a través dels formularis inclosos en aquest website és lícita, real, exacta, veraç i actualitzada. Serà responsabilitat exclusiva de l’usuari comunicar immediatament a FUNDACIÓ BADALONA CAPAÇ els canvis que es produeixin en la informació facilitada.
 •          L’usuari s’abstindrà de: introduir virus, programes, macros o qualsevol seqüència de caràcters amb la finalitat de danyar o alterar els sistemes informàtics d’aquesta web; obstaculitzar l’accés d’altres usuaris mitjançant el consum massiu de recursos; captar dades incloses en aquest lloc web amb  finalitat publicitària; reproduir, copiar, distribuir, transformar o posar a disposició de terceres persones els continguts que apareixen en aquest lloc web; dur a terme accions a través dels serveis inclosos és aquest web que puguin lesionar la propietat intel·lectual, drets a l’honor, a la imatge i la intimitat personal de tercers; realitzar accions de competència deslleial i publicitat il·lícita.
 1. Drets de propietat industrial i intel·lectual.

FUNDACIÓ BADALONA CAPAÇ és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial de tots els elements que s’integren GOURMETSOLIDARI.COM, incloent la marca, nom comercial o signe distintiu. En particular i a títol no limitatiu, estan protegits per drets d’autor, el disseny gràfic, codis font, logotips, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, sons i altres elements d’aquesta web.

En cap cas l’accés o la navegació a GOURMETSOLIDARI.COM implica renúncia, transmissió o llicència total  o parcial de FUNDACIÓ BADALONA CAPAÇ per a ús personal de l’usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial.

Per tant, l’usuari reconeix que la reproducció, còpia, distribució, comercialització, transformació, reutilització, comunicació pública i en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts de GOURMETSOLIDARI.COM sense el permís exprés i per escrit de FUNDACIÓ BADALONA CAPAÇ constitueix una infracció dels seus drets de propietat intel·lectual i/o industrial.

 1. Règim de responsabilitat i garanties.

FUNDACIÓ BADALONA CAPAÇ declara que ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives, que, dins les seves possibilitats i l’estat de la tecnologia, permeten el correcte funcionament de la web, així com l’absència de virus i components nocius, tanmateix, no es pot fer responsable de:

 •          La continuïtat i disponibilitat dels serveis i continguts recollits en GOURMETSOLIDARI.COM 
 •          L’absència d’errors en aquests continguts ni la correcció de qualsevol defecte que es produeixi.
 •          L’absència de virus o altres components nocius a GOURMETSOLIDARI.COM
 •          La inexpugnabilitat de les mesures de seguretat que s’han adoptat.
 •          Els danys i perjudicis causats per qualsevol persona que infringeixi els sistemes de seguretat de GOURMETSOLIDARI.COM

L’usuari serà l’únic responsable davant de tercers de qualsevol comunicació enviada personalment o en el seu nom a GOURMETSOLIDARI.COM així com l’ús il·legítim dels continguts i serveis d’aquesta web.

La FUNDACIÓ BADALONA CAPAÇ es reserva el dret de suspendre temporalment i sense previ avís, l’accessibilitat a GOURMETSOLIDARI.COM amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora. Sempre que les circumstàncies ho permetin FUNDACIÓ BADALONA CAPAÇ publicarà al seu web, per endavant, un avís indicant la data prevista per a la suspensió dels serveis.

Els enllaços a altres pàgines web que hi hagi a GOURMETSOLIDARI.COM poden portar-lo a llocs web dels quals FUNDACIÓ BADALONA CAPAÇ no assumeix cap responsabilitat, ja que no té cap control sobre ells, essent la seva finalitat la d’informar l’usuari d’altres fonts d’informació, per tant l’usuari accedeix sota la seva responsabilitat al contingut i en les condicions d’ús dels mateixos.

FUNDACIÓ BADALONA CAPAÇ no es fa responsable de l’ús que els usuaris puguin fer dels continguts i serveis inclosos a la seva web. En conseqüència, no es garanteix que l’ús que els usuaris poden fer d’aquests, s’ajustin a les presents condicions generals d’ús, ni que ho facin amb diligència.

 1. Durada i modificació.
 •          FUNDACIÓ BADALONA CAPAÇ es reserva el dret a modificar, total o parcialment, aquestes condicions generals d’accés publicant els canvis a GOURMETSOLIDARI.COM. Igualment podrà efectuar sense previ avis les modificacions que consideri oportunes al lloc web, canviant, suprimint o afegint tant els continguts i serveis que presta, com la forma en la que aquests apareixen presentats o localitzats. En conseqüència, s’entendran com a vigents, les condicions generals que estiguin publicades en el moment en el que l’usuari accedeixi a GOURMETSOLIDARI.COM, de tal manera que l’usuari haurà de llegir periòdicament aquestes condicions d’us.
 •          Independentment del que disposen les condicions particulars, FUNDACIÓ BADALONA CAPAÇ podrà finalitzar, suspendre o interrompre, en qualsevol moment sense previ avís, l’accés als continguts de la pàgina, sense possibilitat de l’usuari d’exigir cap indemnització.
 1. Legislació aplicable i jurisdicció.

Les relacions establertes entre FUNDACIÓ BADALONA CAPAÇ i l’usuari es regiran per les disposicions de la legislació vigent en relació a la legislació aplicable i la jurisdicció competent. No obstant això, en els casos on el Reglament preveu la possibilitat que les parts se sotmetin a un fur, FUNDACIÓ BADALONA CAPAÇ i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten a la dels jutjats i tribunals de la ciutat de Badalona.