La Fundació Astres desenvolupa projectes, programes i serveis per a l’atenció integral de persones amb discapacitat intel·lectual per a la millora de la seva autonomia.

Garantir un futur digne i òptima qualitat de vida a les persones amb discapacitat issióintel·lectual de les comarques gironines des d’un abordatge integral, individualitzat i integrador.