ORDI NATURA és una empresa social dedicada a l’elaboració i envasat de diferents llavors alimentàries en la qual hi treballen en major part persones amb discapacitat intel·lectual.

Entre els nostres objectius es troben: fomentar el treball just i responsable d’aquestes persones, promoure la igualtat d’oportunitats al món laboral i millorar la seva qualitat de vida.

Formem part d’una xarxa de productors locals artesanals i de qualitat que tenen com a finalitat treballar per una societat més justa i integradora, on els nostres col·laboradors, treballadors, proveïdors, … siguin capaços d’assumir la nostra responsabilitat social com a pròpia.